Zabytkowy cmentarz poczeka na renowację

ZŁOTY STOK (inf. wł.). W centrum pogórniczej miejscowości znajduje się historyczny cmentarz. Jego początków upatruje się w II połowie XVI stulecia. Samorząd Złotego Stoku opracował dokumentację dotyczącą renowacji tego miejsca i umieszczenia go na miejskiej trasie turystycznej. Zadanie realizuje na miarę posiadanych funduszy.

W ramach pierwszego etapu prac odrestaurowano mauzoleum rodziny Guttlerów i jego najbliższe otoczenie. Były przymiarki do kontynuowania prac na kolejnej częsci nekropolii...

- Z Programu rozwoju obszarów wiejskich, obejmującego lata 2014 - 2020, pozyskaliśmy pieniądze na ten cel, ale w następstwie ogłosznego przetargu okazało się, że cena robót będzie dużo wyższa niż zakładaliśmy. Ponieważ równocześnie mieliśmy zaplanowanych wiele inwestycji, wymagających udziału własnego, nie było gminy stać na wyłożenie swoich funduszy dla tego zadania. Na teraz musieliśmy od niego odstąpić - informuje burmistrzyni Grażyna Orczyk.

(bwb)