Noblistka Olga Tokarczuk doktorem h.c. stołecznej uczelni

WARSZAWA (inf. zewn.). Związana z ziemią kłodzką noblistka Olga Tokarczuk została dzisiaj formalnie doctorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania jej tej godności miała miejsce przed południem.

Jak można przeczytać na stronie internetowej stołecznej uczelni, rektor prof. Alojzy Nowak powiedział: − Oryginalna i niepowtarzalna twórczość Olgi Tokarczuk stanowi uzupełnienie spojrzenia naukowego na świat. Jesteśmy dumni, że noblistka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Nadanie jej tytułu doktora honoris causa to szczególna chwila dla społeczności naszej uczelni...

Tam też przypomnniano, że wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział "Artes Liberales". Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki. Dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali: prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego. 16 grudnia 2020 roku Senat UW przyznał przez aklamację Oldze Tokarczuk tytuł doktora honoris causa UW. Ze względu na pandemię organizacja uroczystości została przesunięta w czasie na 23 lutego 2022 roku.
 
Opr. (wb)

Foto UW