Wyłoniono zastępcę dyrektora domu dziecka

KŁODZKO (inf. zewn.). Monika Karolina Kotuła z Kudowy-Zdroju została wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Z czterech osób ubiegający się o ten fotel jako jedyna spełniła wymogi formalne. Ma ukończone studia magisterskie w kierunku resocjalizacji i podyplomowe z pedagogiki leczniczej.
 

Aktualnie CAPOW poszukuje wychowawcy, pedagoga oraz psychologa. Tym samym trwa proces zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu kłodzkiego domu dziecka - jak potocznie mówi się o placówkach na ul. Korczaka.

Opr. (bwb)