Ruszyła strefa ruchu w sąsiedztwie twierdzy

KŁODZKO (inf. zewn.). Począwszy od tegrocznych walentynek, czyli 14 lutego, ścisłe centrum miasta stało się strefą ruchu. Plac Chrobrego, ulice Armii Krajowej - do Browarnej, Wojska Polskiego - do wjazdu do liceum ogólnokształcącego, oraz przylegające do nich odcinki ulic: Hirschfedera, Łukasiewicza, Kościelnej, Browarnej, Wita Stwosza i Wodnej zostały ograniczone słupkami, otwieranymi na żądanie. Wjazd na ten teren jest możliwy po skontaktowaniu się telefonicznie - nr 986 - ze strażą miejską, przy czym jednorazowo wpuści się cztery samochody. W godzinach od 5:00 do 10:00 pojazdy dostawcze mogą wjechać i wyjechać bez przeszkód na czas rozładunku określony na 20 minut (w innych przypadkach na dłużej po skonsultowaniu ze strażą miejską). Pojazdy oczekujące na wjazd na rynek mogą parkować na wyznaczonych do tego miejscach na ulicy przy ratuszu.


Jak podkreślają przedstawiciele magistratu - wjazd i wyjazd ze strefy odbywa się od ul. Wojska Polskiego oraz pl. Chrobrego (obok fontanny). Pojazdy służb porządkowych i ratowniczych, a także komunalnych przedostaną się do centrum także przez inne wjazdy, które również są monitorowane. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono miejsca postojowe, z kolei dla punktów gastronomicznych utworzono specjalne miejsca parkingowe w najbliższym sąsiedztwie strefy.  

Utworzenie strefy ruchu oznacza, że pierwszeństwo w jej obrębie bezwzględnie mają piesi. Ma ona ułatwić życie mieszkańcom tej części Kłodzka, klientom i interesariuszom placówek handlowych, usługowych i gastronnimicznych oraz tam funkcjonujących instytucji. Oczywiście jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom turystów.

Władze miejskie podkreślają, że wprowadzane zmiany są częścią większej koncepcji i projektu Smart City realizowanego przez Kłodzko.
Opr. (bwb)