Strategie sołectw głosem mieszkańców

GMINA RADKÓW (inf. wł.). W dwunastu miejscowościach mieszkańcy przez pewien czas zastanawiali się nad ich przyszłością. Swoje wnioski i uwagi zawarli w strategiach rozwoju sołectw. W najbliższych latach postarają się m.in. poprawić ich wizerunek.

- Strategie są przyjęte przez zebrania wiejskie, skierowane do rady miejskiej, gdzie były przedmiotem analizy podczas posiedzeń jej komisji. W efekcie stały się prawem lokalnym, bowiem zostały przyjęte uchwałami rady - komunikuje burmistrz Radkowa Jan Bednarczyk. - Wszystkie opracowania mają charakter wzorcowy i obejmują metodę partycypacji. Oznacza to, że społeczność lokalna przygotowała strategię, gmina skorygowała to, co okazało się niemożliwe prawie, zapewniliśmy lub zapewniamy fundusze na wskazane przedsięwzięcia i będziemy pomagać w ich realizacji. Zaznaczam - pomagać, nie wyręczać.

Co martwiło w toku opracowywania strategii, to mała frekwencja mieszkańców na zebraniach wiejskich, a szczególnie podczas uchwalania ostatecznej treści dokumentów jej dotyczących. Tak czy inaczej poszczególne sołectwa mają programy rozwoju przygotowane na miarę ich własnej aktywności.
(bwb)