Najmłodsi radni w działaniu

RADKÓW (inf. wł.). Nieco trwało ze wzglu na covid, ale i w podstołowogórskiej miejscowości po raz pierwszy utworzono młodzieżową radę miasta. Z inicjatywą wyszli radni gminy, którzy są przekonali, że poprzez to ciało doradcze na bieżąco będą mieli wiedzę o sprawach, na których rozwiązanie czeka niemała społeczność lokalna. MRM zapewne zacznie inicjować pewne przedsięwzięcia, w ktorych realizacji warto będzie pomóc.

Radna Barbara Sobczyńska najmłodszych radnych wzięła pod swoje skrzydła i razem z przewodniczący rady miejskiej Aleksandrem Mielniczukiem w najbliższym czasie będą ich zapoznawać z miejscem samorządu w życiu gminy. Taka edukacja pozwoli im poznać rolę organu uchwałodawczego, organu wykonawczego - czyli burmistrza - i zasady ich współpracy np. z różnymi instytucjami i podmiotami w granicach gminy (i nie tylko).
(bwb)