RADKÓW - Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 12/2022, 13/2022, 14/2022 i 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 stycznia 2022r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości:
- gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 960/5, 960/6, 960/7, 960/8, 960//9, 960/10, 960/11, 960/12, 960/13 obręb Radków,
- lokalowej nr 1 usytuowanej w budynku położonym w Wambierzycach przy ul. ks. Tadeusza Michalika 2,
- lokalowej nr 7 usytuowanej w budynku położonym w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 4,
- gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7 i 441/8 obręb Radków,
Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 27 stycznia 2022r. do 17 lutego 2022r.