Do Sopotu na kurację za wygraną w "Rosnącej odporności"

BARDO (inf. wł.). Już w drugiej dekadzie lutego br. pierwsza grupa mieszkańców wyjedzie nad Zatokę Gdańską. Podczas tygodniowego pobytu w Sopocie skorzystają z turnusu rehabilitacyjno-rekreacyjnego, m.in. za pieniądze zdobyte przez gminę Bardo w ogólnopolskim konkursie pn. "Rosnąca odporność" związanym z przeciwdziałaniem koronawirusowi.


Aż 1 mln zł trafiło do gminy bardzkiej, dzięki zwycięstwu w powiecie ząbkowickim w rządowym konkursie mającym na celu uaktywnienie społeczności lokalnych w poddaniu się szczepieniowym na COVID-19. Jego założenie było takie, że gmina, która w swoim powiecie osiągnie najwyższy procentowy pułap tych szczepień od sierpnia do października ubiegłego roku zostanie laureatem wspomnianej kwoty. W przypadku Barda wskaźnik przekroczył 51 proc., a było to wynikiem podjęcia wielu działań przez samorząd lokalny wsparty społecznikami.

- Do naszych miejscowości dotarły ambulanse ze szczepionkami, uruchomiliśmy strażaków ochotników oraz sołtysów nagłaśniających prowadzoną akcję, sięgnęliśmy po różne środki społecznościowego przekazu. To przełożyło się w finale na wygranie konkursu przez naszą gminę - informuje burmistrz Krzysztof Żegański. - Zdobyte pieniądze można wydatkować na wiele zadań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Decyduje o tym burmistrz i rada miejska.

W minionych dniach samorząd określił, na co zamierza wydatkować tak wielką kwotę. Lwią jej część spożytkuje na dalsze przeciwdziałanie zagrożeniu koronawirusem.

- Około 200 tys. zł przeznaczamy na profilaktykę. Tak zaszczepieni, jak i niezaszczepieni mieszkańcy mogą wziąć udział w jednym z pięciu turnusów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Odbędą się one w lutym i marcu br. w Sopocie, w tamtejszym hotelu rehabilitacyjnym "Medical Resort". Gmina dopłaca uczestnikowi turnusu 50 proc., czyli 950 zł kosztu pobytu. W tej kwocie są zapewnione: zamieszkanie, śniadanie i obiadokolacja oraz po trzy zabiegi dziennie, dojazd i ubezpieczenie. Dla mieszkańców gminy, będących w grupie wiekowej "Bardzki senior 60+" stosujemy dodatkową zniżkę w wysokości 10 proc., dzięki czemu zapłaci 850 zł, a my resztę, tj. 1050 zł. Z tą ofertą wystartowaliśmy dopiero dzisiaj, czyli w środę 26 bm., a już mamy dużo zgłoszeń. Jeśli chętnych będzie więcej, niewykluczone, że zorganizujemy jeszcze jeden turnus - deklaruje włodarz.

Kolejną transzę pieniędzy z wygranej samorząd bardzki wykorzysta lokalnie. Zamierza podpisać umowę z którymś z podmiotów rehabilitacyjnych z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego na zorganizowanie 10-dniowych turnusów prozdrowotnych dla mieszkańców gminy. W tym przypadku w rachubę wchodzi rehabilitacja z nastawieniem na drogi oddechowe. Szacuje się, że na jednego uczestnika przypadnie 400 zł; tę należność chce opłacić gmina, zaś po stronie zainteresowanego byłyby koszty dojazdu na zabiegi.

- Pewną część nagrody przeznaczymy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do nowo powstającego centrum seniora w Bardzie. Mają to być urządzenia przeciwcovidowe, np. komora tlenowa i sprzęt wzmacniający. Ogółowi mieszkańców będzie to udostępniane za odpłatnością, natomiast seniorom - przy zastosowaniu dużej ulgi - dodaje burmistrz K. Żegański. - A kolejnym elementem rozdysponowania miliona z nagrody, to będzie zakup 30 - 35-osobowego autobusu. Ów pojazd wykorzystamy do przewozu starszych mieszkańców do centrum seniora, które ruszy na początku października tego roku, oraz na przyszłe wycieczki, zajęcia na basenach lub ruchowe w plenerze.

W zamierzeniu władz miejskich pozostaje zakup dwóch - trzech quadów przewidzianych dla jednostek OSP działających w gminie bardzkiej. Ten wydatek jest podparty argumentem o konieczności podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i gości.
 
(bwb)

Foto Medical SPA Sopot