Podsumowano miniony rok

CHWALISŁAW – gm. Złoty Stok (inf. wł.). W poniedziałek (25 bm.), w świetlicy wiejskiej burmistrzyni Grażyna Orczyk podejmowała przedstawicieli wielu instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i innych działających na terenie gminy Złoty Stok lub na jej rzecz. Przyczynkiem do takiego spotkania było podsumowanie roku ubiegłego w zakresie dokonań gospodarczych i społecznych.
 
Wszystkie najważniejsze zadania zostały zaprezentowane w formie mutltimedialnej prezentacji oraz pokróce skomentowane. Prócz omówienia zakończonych inwestycji, wspomniano o tych, które są jeszcze w fazie realizacji i tych, do których przystąpi się jeszcze w tym roku.
 
Przy okazji podziękowano za dotychczasową współpracę m.in. partnerom wspierającym gminne inwestycje oraz pogratulowano sukcesów lokalnym klubom i stowarzyszeniom. Nie zabrakło części artystycznej, w której swoje umiejętnosci muzyczne zaprezentowały młode utalentowane wokalistki Milena Gajek i Hanna Kucharska oraz Zespół Ludowy „Wesołe Nutki" z Mąkolna.
 
bp 

FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIA: