Rady środowiskowe jeszcze w tym roku

POWIAT KŁODZKI (inf. wł.). Wyhamowano nieco z powołaniem młodzieżowej rady powiatu. Przeszkodą stała się nowelizacja ustawy tematycznej, która pewne działania w tym zakresie czyni mało czytelnymi.

- Narzuca pewne rozwiązania, które wydają się niezbyt logiczne. Dlatego pochylamy się nad znalezieniem sensownych działań z naszej strony - mówi starosta Maciej Awiżeń. - Jeżeli mielibyśmy wybierać radę w wyborach powszechnych, to konieczne byłoby powołanie komisji i ustalenie siedzib lokali wyborczych. Uważam to za nierozsądne, bo wiemy, że byłaby to sztuka dla sztuki, powiązana z bardzo niską frekwencją, marnowaniem czasu i wyrzuceniem pieniędzy. Bardziej logiczne wydaje się dokonanie wyborów radnych młodzieżowych w szkołach i uczelniach.

Utworzenie MRP ma pozwolić uaktywnić młodzież z obszaru powiatu w artykułowaniu potrzeb i wskazywaniu problemów do rozwiązania, pozostających w kompetencji władz tego szczebla. To również sposób na edukację samorządową młodego pokolenia. W zamyśle jest powołanie powiatowej rady gospodarczej oraz powiatowej rady seniorów. I one będą miały status ciał doradczych. Założenie jest takie, by wszystkie powstały w tym roku.

(bwb)