Samorządowcy podziękowali dotychczasowej szefowej OPS-u

LĄDEK-ZDRÓJ (inf. wł.). Przez minione 30 lat kierowała miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczyniła z niego placówkę profesjonalną i odpowiadającą wymogom czasu. Kierowniczce OPS-u Grażynie Mańczak samorządowcy podziękowali za jej aktywną i pełną poświęcenia pracę w związku z jej przejściem na emeryturę.


Od prawej: Grażyna Mańczak, Malgorzata Bednarek i Roman Kaczmarczyk

Burmistrz Roman Kaczmarczyk i przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Bednarek na ostatniej w ubiegłym roku sesji, w imieniu władz gminy, podziękowali dotychczasowej szefowej lądeckiego OPS-u G. Mańczak za rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych i pogratulowali osiągnięć. Zapamiętane zostaną gotowość niesienia pomocy i nieocenione wsparcie przy rozwiązywaniu problemów społecznych lokalnej społeczności.

Pani Grażyna nominację na stanowisko kierowniczki OPS-u otrzymała w 1991 r., wcześniej uczestnicząc w tworzeniu jednostki. Jako absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, ukończyła studia podyplomowe - prawo handlowe i gospodarcze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Fundusze Europejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz odbyła kilkadziesiąt szkoleń tematycznych. Była radną II kadencji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, kuratorką społeczną. Po powodzi w 1997 r. nawiązała współpracę z firmami i miastami niosącymi pomoc ludziom poszkodowanym przez ten kataklizm, a były to m.in. firmy takie jak Swarzędz, Świdwin czy miejscowości Pruszcz Gdański i Skwierzyna. Została nagrodzona Orderem za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi. Współpracowała z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej oraz Kawalerami Maltańskimi. W latach 2012 - 2014 realizowała projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki jej staraniom od 2012 r. funkcjonuje w Lądku-Zdroju Środowiskowy Dom Samopomocy, a w 2017 r. uruchomiła kolejne zadanie pn. Dzienny Dom Senior +.

Przez te lata lądecki Ośrodek Pomocy Społecznej zmieniał swoją siedzibę; najpierw z ratusza przeniósł się do biura przy ul. Lipowej, a od kilku lat mieści się w dawnym gimnazjum (tysiąclatka) przy ulicy Zamenhofa, którego OPS został administratorem. Przeprowadzki wiązały się z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jednostki, a remonty też nadzorowała Grażyna Mańczak.

Przez 30 lat lat pracy pani kierowniczki wszystkie przeprowadzane w ośrodku kontrole zakończyły się pozytywną oceną. Co ważne - zbudowała zespół działający profesjonalnie i sprawnie. Podstawę pracy stanowiły interpersonalne relacje z pracownikami, którzy w większości związani są z placówką od chwili podjęcia w niej pracy.

Małgorzata Bednarek