Strażacy ochotnicy podsumowali swoją działalność

RADOCHÓW - gm. Lądek-Zdrój (inf. wł.). Początek roku to okres spotkań sprawozdawczych strażaków z ochotnich straży pożarnych. Spotkanie OSP Radochów odbyło się 22 stycznia 2022 r. Na zaproszenie dha prezesa Tomasza Stuły w spotkaniu wzięli też udział: przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Małgorzata Bednarek, wiceburmistrzyni Alicja Piwowar, podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obsługi informatycznej Adam Rodak, wiceprezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP Wiesław Urban.


OSP Radochów zrzesza 18 czynnych strażaków, 2 honorowych oraz młodzieżową drużynę (10 osób). Strażacy w minionym roku brali udział w 8 akcjach, kursach i szkoleniach. Uczestniczyli też w zabezpieczaniu największych imprez organizowanych na terenie gminy. Wydarzeniem w 2021 r. był zakup wozu bojowego marki Ford Transit 3,5 tony, ze zbiornikiem wodnym o pojemności 600 litrów, z pompą i napędem na 4 koła. Samochód kosztował 130 tys. zł, a gmina zakupiła go z własnych środków budżetowych. Należy dodać, że w 2018 r. oddano do użytku nową remizę, którą wybudowano dzięki środkom gminnym, ale w dużej mierze dzięki pracy własnej radochowskich strażaków. Obecnie jednostka posiada nowoczesną remizę, sprawne auto, a jej stan osobowy zasilają - obok doświadczonych druhów - również młodzi radochowianie.

Sprawozdania z działaności OSP przyjęto jednogłośnie, a zarząd uzyskał absolutorium.

Małgorzata Bednarek