Sołectwo Laski wybierze swoich gospodarzy

LASKI - gm. Złoty Stok (inf. wł.). Dotychczasowy sołtys oraz członkowie rady sołeckiej zrezygnowali ze swoich funkcji. To skutkuje rozpisaniem przedterminowych wyborów, aby wieś miała swoich gospodarzy.


Wkróce Laski czekają m.in. inwestycje w infrastrukturę

W największym podzłotostockim sołectwie nie wiadomo dlaczego trudno jest zmobilizować mieszkańców do wspólnych działań. A przecież Laski mogą stać się miejscowością bardziej atrakcyjną turystycznie, podnieść swoją estetykę, bardziej zaspokajać oczekiwania swojej społeczności.

Przez ostatnie lata w tym kierunku zmierzał sołtys wspierany przez radę sołecką i niewielką grupę ludności. To dzięki nim wykonano prace, których efekty służą wszystkim. Przykładem jest świetlica wiejska, która - mimo pandemii - nabrała kolorytu, stała się bardziej dostępna.

- Niestety, ale te i inne starania najbardziej zaangażowanych zostały skrytykowane przez grupę współmieszkańców. Nie dziwię się, że ci pierwsi poczuli się tym dotknięci - mówi burmistrzyni Złotego Stoku Grażyna Orczyk. - W mojej ocenie, te negatywne opinie były niesłuszne, wręcz bezpodstawne.

W najbliższym czasie do Lasek wkroczą inwestycje, na które gospodarskim okiem powinna też spojrzeć rada sołecka i sołtys. Chodzi o budowę dróg i wykonanie wodociągu w części wsi, wymianę oświetlenia ulicznego. Uczyni się to w interesie wszystkich mieszkańców, którzy powinni nowo wybranym swoich przedstawicieli wspierać w ich działalności społecznej, a nie podcinać im skrzydła.
(bwb)