Rozważania o szkolnych zmianach

LĄDEK-ZDRÓJ (inf. wł.). Władze miejskie są zainteresowane rozszerzeniem działalności szkoły średniej, dla której są organem prowadzącym. Chodzi o Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju, które - jak wiele podobnych - ma do czynienia z niżem demograficznym. Między innymi ta sytuacja powoduje, że koszty jego funkcjonowania rosną i trzeba zmierzać w kierunku ich obniżenia.

- Dążymy do tego, aby nasze liceum mogło zaoferować inne kierunki kształcenia, gdyż obserwujemy coraz mniejsze zapotrzebowanie na tego rodzaju szkołę średnią. W przypadku Lądka-Zdroju coraz częściej absolwenci szkół podstawowych chcą kształcić się w określonych zawodach i w związku z tym muszą dojeżdżać do sąsiednich miast, np. Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej bądź Stronia Śląskiego - mówi burmistrz Roman Kaczmarczyk. - Skoro posiadamy odpowiednią bazę i kadrę nauczycielską, powinniśmy wykorzystać ten zasób na miejscu. Uważam, że kształcenie młodzieży w kierunku obsługi kuracjuszy w uzdrowisku, gdzie można byłoby zorganizować praktyki, czy obsługi turystów jest dla nas jak najbardziej uzasadnione. Wstępnie zrobiliśmy rozeznanie w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym, w branży hotelowo-gastronomicznej i stąd takie rozważania ze strony samorządu.

Od pewnego czasu jest rozważana - póki co - koncepcja ewentualnych zmian w szkolnictwie podstawowym na terenie gminy. W przypadku Trzebieszowic chodzi o to, aby do tamtejszej placówki uczęszczały dzieci do klas I - IV, zerówki i przedszkola. Uczniowie z klas V - VIII mogliby być dowożeni komunikacją gminną do szkoły w Lądku-Zdroju...

- Mamy niż demograficzny; w poprzednim roku urodziło się u nas trzy razy mniej dzieci niż odeszło na zawsze mieszkańców. Może dojść do tego, że w klasach będziemy mieli raptem po kilkoro uczniów - konkluduje włodarz. - Jestem za liczniejszymi klasami, bo stwarzają możliwość wybicia się, wykazania własnych zdolności, dopingują do uczenia się. I o tym będziemy rozmawiać z rodzicami z Trzebieszowic i Skrzynki, bo bez ich zdania trudno będzie przeforsować wspomnianą koncepcję. Jestem przygotowany na szeroko pojęte konsultacje w tej sprawie. Możemy je rozpocząć po ustaniu pandemii koronawirusa.
(bwb)