BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że w siedzibie UMiG wywieszono:
 
Wykaz nr 3/2022 dnia 20.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie