Odebrali dotacje na wspieranie sportu

GMINA KŁODZKO (inf. zewn.). Informowaliśmy już wcześniej o rozdysponowaniu przez władze samorządowe tegorocznej puli pieniędzy na wsparcie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych. Ubiegający się o dotację musieli spełnić kilka warunków, m.in. prowadzić działalność na obszarze gminy wiejekisj Kłodzko i adresować ją - w przypadku starania się o wsparcie - do określonyh grup mieszkańców.

Zaproszeni do urzędu wójta przedstawiciele beneficjentów z rąk włodarza Zbigniewa Tura i przewodniczącego rady gminy Ryszarda Jastrzębskiego odebrali promesy, za którymi stoją konkretne kwoty.
 
Opr. (bwb)

Foto Justyna Bytnar