CZYTELNICY - REDAKCJA: Wysłodki między bramkami

RUSZOWICE - gmina Kłodzko (inf. wł.). Jeden z mieszkańców Ruszowic napisał do nas, że w jego wsi od blisko trzech tygodni na boisku piłkarskim zalega ogromna masa wysłodków. Ściągnął je na potrzeby prowadzonego przez siebie gospodarstwa hodowlanego rolnik. Jak pisze czytelnik: "Trawa pod nimi zostanie wypalona i zniszczona na wiele lat, do tego droga gminna jest całkowicie rozjeżdżona przez ogromny traktor..."

Rzeczywiście we wskazanym miejscu nie da się nie zauważyć trzymanej pod chmurką paszy dla zwierząt. Została zrzucona na boisko, które przy tej okazji rozjeżdżono do tego stopnia, że trzeba będzie je zrekultywować i wyrównać, aby dało się z niego sportowo korzystać. Sołtys Ruszowic Aleksander Bil zapytany przez redakcję, czy pozwolił na czasowe użytkowanie boiska w ten sposób odpowiedział, że o fakcie dowiedział się po jego zaistnieniu i nie wcześniej nie wyrażał zgody. Indagowaliśmy w tej sprawie inspektorkę ds. komunikacji społecznej Urzędu Gminy w Kłodzku Justynę Bytnar: - Rolnik, który samowolnie zajął część boiska na przetrzymywanie wysłodków zostanie zobowiązany przez gminę do ich natychmiastowego usunięcia i uporządkowania zniszczonego terenu.

(bwb)