Naprzeciw turystyce rowerowej

BARDO (inf. wł.). Miasteczko leżące na pograniczu Przedgórza Sudeckiego i ziemi kłodzkiej pretenduje do miana dolnośląskiego centrum turystyki aktywnej. I aby takim zostać, realizuje projekty mające z jednej strony zwrócić na nie większą uwagę wędrowców, rowerzystów i osób zmotoryzowanych, z drugiej zapewnić im atrakcyjny pobyt.

Bardo już od kilku lat kusi m.in. turystów na rowerach wykonanymi dla nich ścieżkami

Oprócz kolejnych singletracków pozwalających na swój sposób wyżyć się na jednośladach rowerzystom, w Bardzie i okolicy mają powstać trasy o szerszym znaczeniu. Chodzi o alejki dostępne dla nartorolkowców, rolkowców i rowerzystów, którzy bez sąsiedztwa pojazdów mechanicznych będą mogli rozwijać własne pasje oraz relaksować się.

- Doskonale w te nasze zamiary wpisuje się koncepcja przebiegu przez gminę cyklostrady dolnośląskiej, bo to nią dojadą do nas np. wrocławianie, kudowianie, ziębiczanie i mieszkańcy inych rejonów województwa. Już widzimy możliwość powiązania z cyklostradą naszych tras obecnie istniejących; całość będzie stanowić doskonałą ofertę proturystyczną - mówi burmistrz Barda Krzysztof Żegański. - Powrócimy do projektu wcześniej podjętego o nazwie "Cztery doliny", później zaniechanego z przyczyn finansowych, dzięki któremu trasa rowerowa pobiegnie wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej w stronę Kłodzka.

Mając na uwadze rowerowe ambicje Barda, jego władze samorządowe zapowiadają swój aktywny udział w realizacji odcinka cyklostrady w granicach gminy. Między innymi zamierzają na swoim terenie przyspieszyć wykonanie tego ciągu komunikacyjnego.
(bwb)