Od samorządu na zajęcia sportowe

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Jak co roku samorząd lokalny rozdziela środki gminne między stowarzyszenia zajmujące się upowszechnianiem kultury fizycznej i prowadzeniem zajęć sportowych. Na ogłoszony konkurs dotyczący przyznania funduszy na ten rok odpowiedziały zainteresowane podmioty, z których 9 przyznano środki w postaci dotacji.

Jak informuje Justyna Bytnar z urzędu wójta - na wspieranie klubów i organizacji prowadzących pracę sportową z dziećmi i młodzieżą oraz na upowszechnianie sportu wśród dorosłych Gminny Ludowy Klub Sportowy "Orlęta" Krosnowice otrzymał łącznie 62 tys. zł, LKS "Iskra" Jaszkowa Dolna - 40 tys. zł, LKS Bierkowice - 30 tys. zł. Natomiast na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo wsparto kwotą 1 tys. zł, UKS Akademię Piłkarską Dzieci Śląska - 8 tys. zł, KS Stary Wielisław - 24 tys. zł i Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka - 18 tys. zł, natomiast na upowszechnianie sportu wśród dorosłych LKS ATS Wojbórz otrzymał 25,5 tys. zł, KS "Lechia" Ołdrzychowice Kłodzkie - 1,5 tys. zł. Łącznie gmina przeznaczyła 210 tys. zł na tę formę wsparcia.
 
(bwb)  

Foto pixabay.com